Žumpy a jímky Český Brod - RealPlast

 
Váš dům není napojen na kanalizaci a nechce se vám shánět povolení k vypouštění odpadních vod? Víme, co potřebujete - žumpu RealPlast.

Kruhové nebo oválné žumpy typu KR/OR a KSR/OSR se využívají k zachycení splaškových a ostatních vod, obsahujících škodlivé látky, zejména z menších zdrojů, jako jsou rodinné domky, chaty, menší provozovny apod., u nichž není možné napojení na kanalizaci, ani použití lokálních čistírenských zařízení (domovní čističky, septiky).

Potřebný objem akumulačního prostoru žumpy se určuje pomocí vzorce V = n x q x t, kde n je ekvivalentní počet připojených obyvatel (EO) podle ČSN EN 1085, q je specifická průměrná denní spotřeba vody v litrech na obyvatele a den a t je časový interval vyprazdňování žumpy ve dnech.

 
 

Konstrukční řešení

Žumpy - jímky se svislými žebry

Kruhová a oválná žumpa typu KR/OR je uzavřená vodotěsná kruhová nebo oválná nádrž, navržená a vyráběná v souladu s ČSN 75 6081, z homogenních polypropylenových desek tloušťky 8-12 mm (ČSN EN ISO 1873-1 a ČSN EN ISO 15013).

Válcové těleso žumpy je za studena skrouženo a svařeno technologií firmy LEISTER. Plášť žumpy je pro zpevnění opatřen svislými žebry daného průřezu. Víko nádrže je vyztuženo systémem radiálních žeber, která jsou přivařena k plášti na straně jedné a ke středovému sloupku (středovým sloupkům) na straně druhé. Středový sloupek je v celé své výšce vyplněn betonem. Dno žumpy je tvořeno kruhovou (oválnou) deskou. Ve stropě je umístěn průlez o rozměrech 600 x 600 x 200 mm, opatřený standardně pochozím víkem, zajištěným proti odkrytí a posunu šrouby.

Žumpy - jímky sendvičové

Kruhová a oválná žumpa typu KSR/OSR je uzavřená vodotěsná kruhová nebo oválná nádrž, navržená a vyráběná v souladu s ČSN 75 6081, z homogenních polypropylenových desek tloušťky 8-12 mm (ČSN EN ISO 1873-1 a ČSN EN ISO 15013).

Válcové těleso žumpy je za studena skrouženo a svařeno technologií firmy LEISTER. Víko nádrže je vyztuženo systémem radiálních žeber, která jsou přivařena k plášti na straně jedné a ke středovému sloupku (středovým sloupkům) na straně druhé. Středový sloupek je v celé své výšce vyplněn betonem. Dno žumpy je tvořeno kruhovou (oválnou) deskou. Ve stropě je umístěn průlez o rozměrech 600 x 600 x 200 mm, opatřený standardně pochozím víkem, zajištěným proti odkrytí a posunu šrouby.

Pozor! Jímky se svislými žebry a sendvičové nelze osadit do míst se zvýšenou hladinou spodní vody. V případě výskytu spodní vody lze po konzultaci jímky rozměrově upravit.
 
 
 
 
Pokud jste se právě rozhodli pořídit si od nás některý z nabízených výrobků, neváhejte!
Kontaktujte nás na telefonu +420 602 245 778 nebo prostřednictvím bezplatné linky +420 800 221 223.