Vodoměrné šachty Český Brod - RealPlast

 
Potřebujete plastovou šachtu?
Pokud nevíte jistě, která je ta pravá, rádi vám pomůžeme s výběrem toho správného řešení.
 
 

Vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty typu VŠR jsou určeny k umístění vodovodních přípojek mimo budovu tam, kde nelze umístit vodoměr přímo do budovy, nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrů. Šachta se obvykle umisťuje na neveřejném pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným. Vodoměrné šachty se dodávají v provedení pochozím nebo pojezdném.

Konstrukční řešení

Vodoměrná šachta je navržena v souladu s normou ČSN 75 5411 - vodovodní přípojky a slouží k osazení hlavního přípojkového uzávěru a vodoměru včetně dalšího manipulačního uzávěru. Vodoměrná šachta je vyrobena pomocí nejmodernější techniky firmy LEISTER z homogenních polypropylenových desek tloušťky 5-12 mm podle ČSN EN ISO 1873-1 a ČSN EN ISO 15013 jako uzavřená vodotěsná kruhová nebo hranatá jímka odolávající tlaku zásypového betonu.

Přístup do šachty je umožněn průlezem o průměru 600 a výšce 200 mm. Tento průlez je standardně opatřen pochozím víkem, zajištěným proti odkrytí a posunu šrouby. Šachta je vybavena plastovými stupadly a vstupy pro jednopalcové potrubí.

Odlišné umístění prostupů a případné zvětšení základních rozměrů vodoměrné šachty je možno provést podle individuálních přání zákazníka. Průměry, vstup a výstup je nutné specifikovat v objednávce.

 
 

Kanalizační šachty se svislými žebry (KŠR)

Kanalizační šachta typu KŠR je určena pro použití v místech, kde je třeba zajistit vodotěsnost kanalizace.

Konstrukční řešení

Kanalizační šachta REALPLAST je vyrobena z homogenních polypropylenových desek nebo desek z vysokohustotního polyetylenu (PEHD) podle ČSN EN ISO 18731, ČSN EN ISO 15013 a ČSN EN ISO 14632 (tloušťka 5-12 mm) dle požadavku zákazníka. Kanalizační šachty z těchto desek jsou svařeny pomocí technologie LEISTER na potřebnou výšku (výšku šachty je proto třeba specifikovat již v objednávce). Na vrchní hraně tělesa je přivařena horní část šachty - komínek, který je opatřen průlezem o průměru 600 mm a výšce 200 mm. Průlez je opatřen standardně pochozím víkem, zajištěným proti odkrytí a posunu šrouby.

Výšku průlezu je možno upravit dle přání zákazníka - toto nastavitelné rozmezí pak spolu s použitým hlavním tělesem šachty určuje vlastní výšku kanalizační šachty. Zakrytí šachty se provede buď litinovým, nebo ocelovým poklopem - v místech malého zatížení lze použít poklop plastový (15 mm). Šachta je vybavena plastovými stupadly. Průměr připojovacího potrubí - 110-400 mm - je opět nutné specifikovat v objednávce.

Litinový poklop není součástí dodávky.

 
 

Kanalizační šachty segmentové (KŠSR)

Kanalizační šachta typu KŠSR je určena pro použití v místech, kde je třeba zajistit vodotěsnost kanalizace.

Konstrukční řešení

Kanalizační šachta REALPLAST je vyrobena z jednotlivých segmentů (průměr 1000 mm, výška 500 mm). Tyto segmenty jsou vyrobeny z homogenních polypropylenových desek nebo desek z vysokohustotního polyetylenu (PEHD) podle ČSN EN ISO 18731, ČSN EN ISO 15013 a ČSN EN ISO 14632 (tloušťka 5-12 mm) dle požadavku zákazníka. Kanalizační šachty z těchto desek jsou svařeny pomocí technologie LEISTER na potřebnou výšku (výšku šachty je proto třeba specifikovat již v objednávce). Na vrchní hraně tělesa je přivařena horní část šachty - komínek, který je opatřen průlezem o průměru 600 mm a výšce 200 mm (výšku průlezu je možno upravit dle přání zákazníka). Průlez je opatřen standardně pochozím víkem, zajištěným proti odkrytí a posunu šrouby.

Zakrytí šachty se provede buď litinovým, nebo ocelovým poklopem - v místech malého zatížení lze použít poklop plastový (15 mm). Šachta je vybavena plastovými stupadly. Průměr připojovacího potrubí - 110-400 mm - je opět nutné specifikovat v objednávce.

Litinový poklop není součástí dodávky.

 
 

Čerpací jímky

Plastová čerpací jímka typu ČJR se používá zejména k vybudování čerpacích stanic znečištěných odpadních vod. Je vhodná všude tam, kde nelze použít klasickou gravitační kanalizaci kvůli členitosti terénu, vysoké hladině spodních vod, skalnatému podloží apod. Čerpací jímka se vybavuje čerpací jednotkou (lze použít i dvě jednotky), která připojeným potrubím dopravuje čerpanou tekutinu do gravitační kanalizační přípojky.

Konstrukční řešení

Čerpací jímka REALPLAST je vyrobena z jednotlivých segmentů (průměr 1000 mm, výška 500 mm). Na výrobu těchto segmentů je použit buď polypropylen, nebo polyetylen. Čerpací jímky z těchto segmentů jsou svařeny pomocí technologie firmy LEISTER na potřebnou výšku (výšku jímky je proto třeba specifikovat již v objednávce). Na vrchním segmentu je přivařena horní část jímky - komínek, který je opatřen průlezem o průměru 600 mm. Průlez je opatřen standardně pochozím víkem, zajištěným proti odkrytí a posunu šrouby. Výška průlezu je nastavitelná v rozmezí 50-200 mm - toto nastavitelné rozmezí pak spolu s použitým počtem segmentů určuje vlastní výšku čerpací jímky. Zakrytí jímky se provede buď litinovým, nebo ocelovým poklopem. V místech malého zatížení lze použít poklop plastový (o tloušťce 15 mm). Jímka je vybavena plastovými schůdky - žebříkem, jehož délka je závislá na počtu použitých segmentů. Průměr připojovacího potrubí od 110 do 400 mm je nutné opět specifikovat v objednávce, přičemž je nutné dodržet vzdálenost mezi spodním okrajem a dnem jímky minimálně 800 mm.

Litinový poklop není součástí dodávky.


 
 

Šachty na vrtané studny

Plastová šachta nad studniční vrty slouží pro zakrytí ústí studničních vrtů a pro umístění libovolného typu čerpadla. Jedná se o plastovou vodotěsnou nádobu, která zaručuje nepropustnost a vodotěsnost.

Konstrukční řešení

Šachta je vyrobena z homogenních polypropylenových desek nebo desek z vysokohustotního polyetylenu (PEHD) podle ČSN EN ISO 18731, ČSN EN ISO 15013 a ČSN EN ISO 14632 (tloušťka 5-12 mm) dle požadavku zákazníka. Kanalizační šachty z těchto desek jsou svařeny pomocí technologie LEISTER na potřebnou výšku. Strop šachty je osazen vstupní částí šachty - komínkem, který je opatřen průlezem o rozměrech 600 x 600 mm, resp. o průměru 600 mm. Průlez je opatřen standardně pochozím víkem, zajištěným proti odkrytí a posunu šrouby. Komínek má základní výšku 200 mm a je opatřen plastovým poklopem.

Šachtu lze vybavit plastovými stupadly a dále lze dle požadavku osadit vodotěsnými prostupy pro výtlakové potrubí, držení na vodoměr, případně další armatury. Ve dně nádoby je umístěn plastový prostup, vodotěsně navazující na ochranné potrubí vrtu (pažení vrtu). Veškeré rozměry upravujeme dle individuálních požadavků zákazníka, vyrobit lze tedy šachtu jakýchkoliv rozměrů a prostupů, což je třeba specifikovat v objednávce.
 
 
Pokud jste se právě rozhodli pořídit si od nás některý z nabízených výrobků, neváhejte!
Kontaktujte nás na telefonu +420 602 245 778 nebo prostřednictvím bezplatné linky +420 800 221 223.