Čističky odpadních vod na klíč Český Brod - RealPlast

 

Domovní čistírny odpadních vod

Jak likvidovat odpadní vody bez přílišných nákladů a navíc ohleduplně k životnímu prostředí? Odpověď je jednoduchá – pořiďte si čističku odpadních vod. Čistička odpadních vod typu R4 a R8 je určena k čištění odpadních splaškových vod zejména u rodinných domků, dvojdomků či domů v řadové zástavbě. Čistička tvoří kompletní technologický celek, jehož výstupem je kvalitně vyčištěná voda a minimální množství stabilizovaného kalu. Umisťuje se do bezprostřední blízkosti objektu, odtok lze zaústit do kanalizace nebo shromažďovat v jímce a použít k závlahám.

Přečtěte si, jak čistička odpadních vod funguje, a pokud budete mít zájem o další informace nebo se rovnou rozhodnete pořídit si svou vlastní, ozvěte se nám a my pro vás najdeme ideální řešení.

Konstrukční řešení

Čistička odpadních vod RealPlast se skládá ze samonosné nádrže kruhového tvaru, v níž jsou umístěny vestavby jednotlivých čistících zón, anaerobní filtr a systém recirkulace kalu. Další součástí čističky odpadních vod (ČOV) je sestava provzdušňovacích elementů a uložení kompresoru.

Způsob čištění je založen na kombinovaném působení různých anaerobních a aerobních bakteriálních kultur. Tím je dosaženo vhodného způsobu biologického rozkladu, včetně rozložení biologicky odolných látek jako jsou saponáty, tuky atd. Plynulé prokysličování vody se děje pomocí provzdušňovacích elementů s vysokou aerační schopností. Uvedené prvky působí jako míchací systém, který v příslušné zóně vytváří potřebnou turbulenci vody.

Uspořádání čistírny umožňuje i v případě malého přítoku znečištěné vody automaticky recirkulovat kal. Tím je vždy zabezpečen přísun živin pro čistící mikroorganismy, je zmenšována produkce odpadního kalu a není nutné nasazení očkovacích kalů.
 
 

Osazení do terénu

  • Čistička odpadních vod se osazuje v terénu v souladu s uvedeným výkresem.
  • Po usazení na základovou desku je propojena s potrubím v souladu s příslušnou ČSN a postupně se obsypává a zároveň napouští vodou, která zabezpečuje potřebný protitlak při hutnění obsypu.
  • Pokud je ČOV osazena v místech, kde není soudržná zemina (materiál), je lépe čistírnu postupně obetonovat a jako ukončení přes obetonovanou ČOV položit roznášecí desku.
 
 

Čističky odpadních vod jednoplášťové (ČOV-A)

 
 
 
 

Čističky odpadních vod dvouplášťové (ČOV-B)

 
 
 

Průvodce pro instalaci ČOV REALPLAST


Čističky odpadních vod Český Brod - RealPlast

Dávkovací zařízení SEKO pro srážení fosforu (P) - dodávané samostatně: 5 100,-

Níže uvedený průvodce Vám ve stručnosti objasní, jakým způsobem budete postupovat pokud si chcete pořídit Čističku odpadních vod (dále jen ČOV), co je třeba všechno zařídit od nápadu až po konečnou realizaci. Pro více informací klikněte zde >>
 
 
Pokud jste se právě rozhodli pořídit si od nás některý z nabízených výrobků, neváhejte!
Kontaktujte nás na telefonu +420 602 245 778 nebo prostřednictvím bezplatné linky +420 800 221 223.