Čističky odpadních vod na klíč Český Brod - RealPlast

 

Domovní čistírny odpadních vod

Jak likvidovat odpadní vody bez přílišných nákladů a navíc ohleduplně k životnímu prostředí? Odpověď je jednoduchá – pořiďte si čističku odpadních vod. Čistička odpadních vod typu R4 a R8 je určena k čištění odpadních splaškových vod zejména u rodinných domků, dvojdomků či domů v řadové zástavbě. Čistička tvoří kompletní technologický celek, jehož výstupem je kvalitně vyčištěná voda a minimální množství stabilizovaného kalu. Umisťuje se do bezprostřední blízkosti objektu, odtok lze zaústit do kanalizace nebo shromažďovat v jímce a použít k závlahám.

Přečtěte si, jak čistička odpadních vod funguje, a pokud budete mít zájem o další informace nebo se rovnou rozhodnete pořídit si svou vlastní, ozvěte se nám a my pro vás najdeme ideální řešení.

Konstrukční řešení

Čistička odpadních vod RealPlast se skládá ze samonosné nádrže kruhového tvaru, v níž jsou umístěny vestavby jednotlivých čistících zón, anaerobní filtr a systém recirkulace kalu. Další součástí čističky odpadních vod (ČOV) je sestava provzdušňovacích elementů a uložení kompresoru.

Způsob čištění je založen na kombinovaném působení různých anaerobních a aerobních bakteriálních kultur. Tím je dosaženo vhodného způsobu biologického rozkladu, včetně rozložení biologicky odolných látek jako jsou saponáty, tuky atd. Plynulé prokysličování vody se děje pomocí provzdušňovacích elementů s vysokou aerační schopností. Uvedené prvky působí jako míchací systém, který v příslušné zóně vytváří potřebnou turbulenci vody.

Uspořádání čistírny umožňuje i v případě malého přítoku znečištěné vody automaticky recirkulovat kal. Tím je vždy zabezpečen přísun živin pro čistící mikroorganismy, je zmenšována produkce odpadního kalu a není nutné nasazení očkovacích kalů.
 
 

Osazení do terénu

  • Čistička odpadních vod se osazuje v terénu v souladu s uvedeným výkresem.
  • Po usazení na základovou desku je propojena s potrubím v souladu s příslušnou ČSN a postupně se obsypává a zároveň napouští vodou, která zabezpečuje potřebný protitlak při hutnění obsypu.
  • Pokud je ČOV osazena v místech, kde není soudržná zemina (materiál), je lépe čistírnu postupně obetonovat a jako ukončení přes obetonovanou ČOV položit roznášecí desku.
 
 
Pokud jste se právě rozhodli pořídit si od nás některý z nabízených výrobků, neváhejte!
Kontaktujte nás na telefonu +420 602 245 778 nebo prostřednictvím bezplatné linky +420 800 221 223.